Χειμερινό Πρόγραμμα

Μικρή Άρκτος

Μεγάλη Άρκτος

  • Για τις κενές ώρες των παιδιών προβλέπεται ποικιλία παιχνιδιών προς ελεύθερη αξιοποίηση.
  • Θέλουμε να επικοινωνήσουμε την ανάγκη μας να βλέπουμε τα παιδιά του “Ροδίων Κ.Δ.Α.Π.” να δημιουργούν με τον δικό τους τρόπο, ύφος και ρεπερτόριο ιδεών. Η στάση των εκπαιδευτικών είναι διακριτική, εμψυχωτική και συμβουλευτική, με οδηγίες ανοιχτού τύπου που επιτρέπουν την παραγωγή μοναδικών και αυθεντικών έργων.

Είναι για εμάς ζήτημα εμπιστοσύνης στις παιδικές πρωτοβουλίες!