Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

*Όλες οι υπηρεσίες του ΚΔΑΠ παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, με την προσκόμηση  Voucher του ΕΣΠΑ.

Περιηγηθείτε ελεύθερα για να μας γνωρίσετε καλύτερα

Όραμα

To “Ροδίων Κ.Δ.Α.Π.”, ενταγμένο στη φιλοσοφία και τις υποδομές του εκπαιδευτικού ομίλου “Ροδίων Παιδεία”, είναι φτιαγμένο με γνώμονα τις αξίες που ένα ποιοτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα έπρεπε να πληρεί. Λαμβάνοντας υπόψιν τα εργαστηριακά δρώμενα που συμβαίνουν στο νησί μας, αφενός εμπνευστήκαμε και αφετέρου βρήκαμε την αφορμή να προσεγγίσουμε ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο και παιδαγωγικά ιδανικό Κ.Δ.Α.Π. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός, του τι τελικά επιζητάμε να θυμίζει ο θεσμός ενός Κ.Δ.Α.Π., μας διαφοροποιεί και μας παρακινεί σε νέες ιδέες.

Το “Ροδίων Κ.Δ.Α.Π.” είναι για τα παιδιά ένας τόπος δημιουργίας παιδικών αναμνήσεων και φιλικών σχέσεων, είναι το δικαίωμα στην ξεκούραση και την εκτόνωση μετά από μια γεμάτη ημέρα στο σχολείο, είναι η εξερεύνηση του εαυτού τους μέσα από διάφορα πρίσματα, είναι ο ελεύθερος χρόνος τους και θα τον εκμεταλλευτούν σοφά!

Λειτουργία του “Ροδίων Κ.Δ.Α.Π.”

Η λειτουργία του “Ροδίων Κ.Δ.Α.Π.” προβλέπεται από τον Σεπτέμβρη έως και τον Αύγουστο κάθε έτους. Η συμμετοχή των μελών του, ηλικίας 5-12 χρονών, διευκολύνεται σημαντικά από την χρηματοδότηση του προγράμματος “ΕΣΠΑ” (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης), που κάθε χρόνο υποστηρίζει την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής πολλών γονέων και βρίσκεται δίπλα στα οράματα πολλών εταιρειών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ: 

1) Αίτηση  γονέα

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Ιατρική βεβαίωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, τις υπηρεσίες μετακίνησης ή τα οικονομικά πακέτα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία μας στο 22410-01400.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΔΑΠ παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, με την προσκόμηση  Voucher του ΕΣΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε με τη διαδικασία της αίτησής σας στο ΕΣΠΑ.

Προγράμματα - Προσκλήσεις

Εναρμόνιση οικογενειακής-
επαγγελματικής ζωής
ΕΣΠΑ 2019-2020

Η Ευρώπη σου

Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους

ΚΔΑΠ

Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 – 2020

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Με τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής θα γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ΚΔΑΠ της δομής μας

και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για ενημερώσεις.