Καλοκαιρινό Πρόγραμμα

  • Για τις κενές ώρες των παιδιών προβλέπεται ποικιλία παιχνιδιών προς ελεύθερη αξιοποίηση.
  • Πολλές από τις δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται και στην αγγλική γλώσσα. Ξενόγλωσσες ιστορίες, τραγούδια και ποιήματα πιστεύουμε ότι αβίαστα θα προσφέρουν στα παιδιά την απαραίτητη αυτή εξοικείωση που πλέον απαιτείται σε όλα τα περιβάλλοντα.
  • Θέλουμε να επικοινωνήσουμε την ανάγκη μας να βλέπουμε τα παιδιά του “Ροδίων Κ.Δ.Α.Π.” να δημιουργούν με τον δικό τους τρόπο, ύφος και ρεπερτόριο ιδεών.Η στάση των εκπαιδευτικών είναι διακριτική, εμψυχωτική και συμβουλευτική, με οδηγίες ανοιχτού τύπου που επιτρέπουν την παραγωγή μοναδικών και αυθεντικών έργων.

Είναι για εμάς ζήτημα εμπιστοσύνης στις παιδικές πρωτοβουλίες!